Tannlegene Stangeland og Sæle AS

God og trygg tannbehandling

Ring oss

55 31 66 18

Tannlege eller kjeveortoped / tannregulering i Bergen

Addresse

Marken 21

5017 Bergen

Postadr. 

PB 435 Marken, 5832 Bergen


Telefon:

55 31 66 18


E-post:

annette@markentannlege.no

Hei .

Fremdeles er det usikre tider som er preget av at Covid 19 pandemien ikke er under kontroll.  Vaksinering med tredje dose er i full gang, og alle her på kontoret har mottatt denne. Det viser seg dessverre at det ikke gir full beskyttelse og at vi nok må leve med smitterisiko enda en stund.

 

Helt normal situasjon vil det derfor ikke bli på lang tid.  Vi må fremdeles ha full fokus på smittevern, og vi må oppfordre alle som har symptomer på luftveisinfeksjoner om å melde fra. Vi må også oppfordre til at de som har vært utenfor Norden på ferie må gi beskjed om dette. De som har vært i "røde" land kan ikke få time før avsluttet karantene, og  selvfølgelig være symptomfri.

 

 Vi må fortløpende forholde oss til FHI sine tiltak for  smittevern og retningslinjer, både nasjonale og lokal tiltak.

 

Ytterligere konsekvens for oss og for pasienter:

- Bruke munnbind og helst ha dette på til pasient setter seg i behandlingsstol.

- Pasienter må hvis mulig komme alene inn på venterom og til behandlingsrom. Dette for å redusere antall personer som er i direkte kontakt med hverandre.

- Pasient / foresatte må helst gi oss beskjed i forkant hvis noe er mistet slik at vi kan forberede behandlingen før pasient er i stolen. Eksempler på hva som kan mistes er plater-klosser-strenger-fyllinger.

- Pasient må være frisk og uten symptomer.

- Vi skal så langt som mulig sluse pasient rett inn på behandlingsrom uten at de sitter på et tett og fullt venterom. Vi har separate behandlingsrom slik at tiltak for smittevern skal være fullt mulig å oppfylle.

- Det står lett tilgjengelig antibac beholdere, bruk disse.

- Vi har satt av mer tid per pasient og det vil derfor bli lange dager og noen vil få time sent på dagen. Vi håper dette passer fint for dere.

- Pga endringer i hygienekrav og restriksjoner grunnet pandemien har vi dessverre betydelig større utgifter. Ved hver konsultasjon må vi derfor belaste pasienter/foresatte med et gebyr. For timer til almen tannlege er det et gebyr på kr120,-, og for tannreguleringspasienter er det kr 100,-. Dette gebyret dekker kun deler av merkostnader vi har med pålagte oppgaver knyttet til hver enkelt pasient.

 

Vi er tilgjengelig på telefon 55316618.  For tiden er det mange bekymringer og mange som tar kontakt med oss. Vi håper det er forståelse for at det kan være noe ventetid på telefonlinjen. Send oss gjerne en melding på mail til annette@markentannlege.no.

 

 

God nyttår 2022 og takk for det gamle:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Velkommen til store og små

Hjemmeside opprettet av